uw mobiliteit onze zorg

Mobiliteit

Afhankelijk van uw beperkingen, maar vooral uw mogelijkheden zoeken wij met u en evt. deskundigen naar een voor u adequate oplossing.

Samen met onze (gehandicapte) medewerkers assembleren wij vervoersmiddelen, over het algemeen driewielligfietsen, handbikes en producten die daar op betrekking hebben. Maar mocht het zo ter sprake komen, dan zijn we in staat andere voorzieningen uit te denken.

Waar het om gaat, is om de mens die niet mobiel is, weer mobiel te maken, zodat men geheel zelfstandig weer activiteiten kan ondernemen.

Zelfs al kan men maar een vinger bewegen of een been, dan is er nog een mogelijkheid om een vervoermiddel aan te bieden.

Uit persoonlijke ervaring weten wij hoe belangrijk mobiliteit is. Onze productie is ook afgestemd op het kunnen van onze werknemers. Zij bepalen zoveel mogelijk zelf hoeveel zij kunnen werken en op welk moment. Zonodig zijn de gereedschappen en auto's aangepast en wordt er gezocht naar wisselende werkzaamheden.