Doneren

Help stichting USVA
Maak maatschappelijk impact
Aftrekbaar van belastbaar inkomen
Gift komt voor 100% ten goede aan Stichting USVA
Mensen helpen die hulp nodig hebben

Help Stichting USVA met een donatie

Mobiliteit, zinvolle dagbesteding en begeleiding op maat. Dat is USVA in een notendop. Ons doel? Zorgen dat mensen die niet mobiel zijn, mobiel worden, zowel fysiek als mentaal. Wij helpen mensen met een steuntje in de rug. Wil jij ook maatschappelijke impact maken? Dat kan door onze zorgboederij een steuntje in de rug te geven via een donatie.

Hoe kan je Stichting USVA helpen?

Je kunt op verschillende manieren Stichting USVA helpen. We ontvangen financiële donaties zoals een eenmalige schenking of een periodieke schenking. Maar je kunt ons natuurlijk ook helpen met materialen, gereedschap, machines of als vrijwilliger. Heb je zelf een idee? Neem contact met ons op.

ANBI

We zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat wil zeggen dat het mogelijk is om onze stichting geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. Dit houdt in dat je giften zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit is een zeer gunstige regeling want zo blijft er meer over om mensen te helpen.

Stichting USVA heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor het algemene belang van haar deelnemers en daarmee ook de maatschappij. Dit doen wij met gekwalificeerde collega’s en met vele enthousiaste vrijwilligers. Wil je ons een warm hart toedragen door middel van een gift of periodieke schenking. Dan zijn wij daar erg blij mee!

Belastingvrij schenken

Een gift is vaak een eenmalige schenking. Een periodieke schenking leg je vast voor minimaal 5 jaar en is volledig aftrekbaar. De Belastingdienst betaalt dus mee aan je gift. Hierdoor kun je de donatie volledig aftrekken van de belasting. Hoe groot je belastingvoordeel is, hangt af van de belastingschijf waarin je valt. Graag zetten we de voordelen voor je (of je organisatie) op een rij.

Alle voordelen op een rij?

  1. Je maakt maatschappelijk impact.
  2. Je schenking is aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
  3. De Belastingdienst betaalt een aanzienlijk deel van je schenking.
  4. Je gift komt voor 100% ten goede aan Stichting USVA, omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen.
  5. Je helpt mensen die hulp nodig hebben en biedt ze (nieuwe) kansen en mogelijkheden.

Belastingformulier voor periodieke schenking

Op de website van de belastingdienst kan je het formulier ‘Periodieke gift in geld‘ downloaden. Download en print het formulier, vul het formulier in en stuur het volledige formulier naar onderstaand adres:

Stichting USVA
Luttenbergerweg 37
7448 RZ Haarle (gemeente Hellendoorn)

Wij vullen de overeenkomst verder in en sturen deze binnen twee weken naar je terug. Deze overeenkomst kun je gebruiken voor de aftrek van je donatie bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Fiscaal nummer
8180 82185

Heb je hier een vraag over of wil je op een andere manier doneren?

Doelstelling stichting

Onze doelstelling: voorwaarden te scheppen om mensen met een beperking zelfstandig te laten functioneren en ze geestelijk en lichamelijk in balans te brengen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door mensen met een beperking;

Individueel of in groepsverband in binnen en buitenland, op niet commerciële basis activiteiten aan te bieden om hen de eigen grenzen te laten verleggen, waardoor zij beter zelf in hun algemene dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien, hetgeen hun maatschappelijk en sociaal functioneren en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten goede komt.

In hun dagelijks functioneren te stimuleren door hen werkzaamheden te geven op een zorgboerderij. Ook binnen alle werkzaamheden en activiteiten van Stichting USVA staat de mens centraal. Onze programma’s worden afgestemd op de mogelijkheden van de mensen. Stichting USVA biedt begeleiding en ondersteuning, maar de mens geeft daar zelf richting en invulling aan. 

Bestuurssamenstelling stichting

Het bestuur van Stichting USVA, trainen en bewegen, bestaat uit een drietal bestuursleden. Hieronder zie je vermeld welke functies en met welke bevoegdheden er zijn.

Infunctietreding: voorzitter (Mevr. P.E.M. van de Aast – Eggink)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Infunctietreding: penningmeester (Dhr. S. Bielderman)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Infunctietreding secretaris (Mevr. E.J. Oldeboer)
Bevoegheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

De bestuursleden oefenen hun bestuurlijke functie uit zonder beloning. Zij doen dit vrijwillig. Het is voor hen mogelijk de reiskosten van auto en/of taxikosten af te trekken als gift bij de Belastingaangifte.

Beleidsplan stichting

Stichting USVA werft niet actief gelden via de ANBI.

Mensen die Stichting USVA een warm hart toedragen en daar uiting aan willen geven kunnen een schenking of gift doen. USVA wil zoveel mogelijk onafhankelijkheid blijven en niet afhankelijk zijn van structurele sudsdies en fondsen.

Stichting USVA haalt haar inkomsten uit de volgende activiteiten:

  • Inkomsten uit dagbestedingsplekken en ambulante begeleiding
  • Inschrijfgelden voor groepstrainingsactiviteiten en/of op individuele basis (eigen bijdrage deelnemers)
  • Kleinschalige eigengemaakte producten zorgboerderij
  • Sponsoring of giften van derden
  • Lidmaatschap

Stichting USVA heeft een vijftal parttime medewerkers en twee voltijd medewerksters op de loonlijst, waarvan ook medewerker met een (arbeids)beperking. 

De arbeidsvoorwaarden en de daarbij behorende beloningen zijn gebaseerd op CAO Gehandicaptenzorg.

Uitgeoefende activiteiten en balans

Uitgeoefende activiteiten 2022
Uitgeoefende activiteiten 2021
Uitgeoefende activiteiten 2020
Uitgeoefende activiteiten 2019
Uitgeoefende activiteiten 2018
Uitgeoefende activiteiten 2017

Balans 2021 – 2022 Stichting USVA
Balans 2020 – 2021 Stichting USVA
Balans 2019 – 2020 Stichting USVA
Balans 2018 – 2019 Stichting USVA
Balans 2017 – 2018 Stichting USVA
Balans 2017 – 2018 Stichting USVA

wave-image

Maatschappelijk impact maken door aftrekbare schenking

Wil jij ook maatschappelijke impact maken? Dat kan door ons een steuntje in de rug te geven via een donatie. Neem contact op voor de mogelijkheden.