uw mobiliteit onze zorg

Doelstellingen

Voorwaarden te scheppen om mensen met een beperking zelfstandig te laten functioneren en ze geestelijk en lichamelijk in balans te brengen. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door mensen met een beperking;

Individueel of in groepsverband in binnen en buitenland, op niet commerciële basis activiteiten aan te bieden om hen de eigen grenzen te laten verleggen, waardoor zij beter zelf in hun algemene dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien, hetgeen hun maatschappelijk en sociaal functioneren en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten goede komt.

In hun dagelijks functioneren te stimuleren door hen werkzaamheden te geven op een zorgboerderij. Ook binnen alle werkzaamheden en activiteiten van Stichting USVA staat de mens centraal. Onze programma's worden afgestemd op de mogelijkheden van de mensen. Stichting USVA biedt begeleiding en ondersteuning, maar de mens geeft daar zelf richting en invulling aan.