uw mobiliteit onze zorg

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting USVA, trainen en bewegen, bestaat uit een drietal bestuursleden.
Hieronder zie je vermeld welke functies en met welke bevoegdheden er zijn.

Infunctietreding: voorzitter (Mevr. P.E.M. van de Aast - Eggink)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Infunctietreding: penningmeester (Dhr. S. Bielderman)
Bevoegdheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

Infunctietreding secretaris (Mevr. E.J. Oldeboer)
Bevoegheid: gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s)

De bestuursleden oefenen hun bestuurlijke functie uit zonder beloning. Zij doen dit vrijwillig. Het is voor hen mogelijk de reiskosten van auto en/of taxikosten af te trekken als gift bij de Belastingaangifte.