uw mobiliteit onze zorg

Beleidsplan

Stichting USVA werft niet actief gelden via de ANBI.
Mensen die Stichting USVA een warm hart toedragen en daar uiting aan willen geven kunnen een schenking of gift doen. USVA wil zoveel mogelijk onafhankelijkheid blijven en niet afhankelijk zijn van structurele sudsdies en fondsen.

Stichting USVA haalt haar inkomsten uit de volgende activiteiten:

  • Het bieden van dagbestedingsplekken, via PGB's (persoongebonden budgetten en/of op basis van onderaannemerschap)
  • Inschrijfgelden voor groepstrainingsactiviteiten en/of op individuele basis (eigen bijdrage deelnemers)
  • Kleinschalige eigengemaakte producten zorgboerderij
  • Sponsoring of giften van derden
  • Lidmaatschap


Stichting USVA heeft een zestal parttime medewerkers en één voltijd medewerkster op de loonlijst, waarvan ook medewerker met een (arbeids)beperking. 
De arbeidsvoorwaarden en de daarbij behorende beloningen zijn gebaseerd op CAO Gehandicaptenzorg.