uw mobiliteit onze zorg

Beleidsplan

Stichting USVA werft niet actief gelden via de ANBI.
Mensen die Stichting USVA een warm hart toedragen en daar uiting aan willen geven kunnen een schenking of gift doen. USVA wil zoveel mogelijk onafhankelijkheid blijven en niet afhankelijk zijn van structurele sudsdies en fondsen.

Stichting USVA haalt haar inkomsten uit de volgende activiteiten:

  • Het bieden van dagbestedingsplekken, via PGB's (persoongebonden budgetten en/of op basis van onderaannemerschap)
  • Inschrijfgelden voor groepstrainingsactiviteiten en/of op individuele basis (eigen bijdrage deelnemers)
  • Kleinschalige eigengemaakte producten zorgboerderij
  • Sponsoring of giften van derden
  • Lidmaatschap


Stichting USVA heeft een vijftal parttime medewerkers en twee voltijd medewerksters op de loonlijst, waarvan ook medewerkers met een (arbeids)beperking. Twee medewerksters werken op basis van een 0-urencontract en bieden ondersteuning/begeleiding in de woon-en leefomgeving van cliënten. 
De arbeidsvoorwaarden en de daarbij behorende beloningen zijn gebaseerd op CAO Gehandicaptenzorg.