uw mobiliteit onze zorg

ANBI

Stichting USVA zet zich in voor de maatschappij

Graag willen wij mensen helpen en ze een steuntje in de rug bieden indien nodig. Wilt u dat ook? Wellicht kunt u ons dan hierbij helpen. Stichting USVA biedt zinvolle dagbesteding en begeleiding op maat. Samen met de mensen zoekt de Stichting naar hun mogelijkheden en kansen. De Belastingdienst heeft Stichting USVA aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dit staat op hun website vermeld. Een ANBI wil zeggen dat het mogelijk is om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen. Dit houdt in dat uw giften aan Stichting USVA zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dit is een zeer gunstige regeling.

 

Stichting USVA heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor het algemene belang van haar deelnemers en daarmee ook de maatschappij. Dit doen wij met ons gekwalificeerd personeel en met onze vele enthousiaste vrijwilligers. Wilt u Stichting USVA een warm hart toedragen door middel van een gift of periodieke schenking, daar zijn wij erg blij mee!

 

Belastingvrij schenken als bedrijf

Een gift is vaak een eenmalige schenking. Een periodieke schenking legt u vast voor minimaal 5 jaar en is volledig aftrekbaar. De Belastingdienst betaalt mee aan uw gift. Hierdoor kunt u uw donatie volledig aftrekken van de belasting. Hoe groot uw belastingvoordeel is, hangt af van de belastingschijf waarin u valt. Graag zetten wij de voordelen voor u of uw organisatie op een rij.

 

Alle voordelen op een rij

  • U en/of uw organisatie zet(ten) zich in voor de maatschappij.
  • Uw schenking is aftrekbaar van het belastbaar inkomen.
  • De Belastingdienst betaalt een aanzienlijk deel van uw schenking.
  • Uw gift komt voor 100% ten goede aan Stichting USVA, omdat goede doelen met een ANBI-status geen schenkbelasting hoeven te betalen.
  • U helpt mensen die hulp nodig hebben en biedt ze (nieuwe) kansen en mogelijkheden.

 

Wat kunt u doen?

Download en print de overeenkomst periodiek schenken en aftrekbare giften. Stuur de ingevulde overeenkomst naar onderstaand adres:

Stichting USVA

p/a Luttenbergerweg 37

7448 RZ Haarle (gemeente Hellendoorn)


Wij vullen de overeenkomst verder in en sturen deze binnen twee weken naar u terug. Deze overeenkomst kunt u gebruiken voor de aftrek van uw donatie bij de jaarlijkse belastingaangifte.

 

Met een schenking aan Stichting USVA laat u zien maatschappelijk betrokken te zijn. U helpt Stichting USVA mensen te helpen en geeft ze (nieuwe) mogelijkheden en kansen. Daar zijn wij u erg dankbaar voor.Fiscaal nummer
8180 82185

Contactgegevens
Telefoon: 0548-374950
E-mail: info@usva-bikes.com

Hieronder kun je onze gegevens vinden: