uw mobiliteit onze zorg

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 is iedere ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) verplicht gegevens openbaar te maken op internet. Een Algemeen Nut Beoogende Instelling wil zeggen dat het mogelijk is om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen, het is dus een fiscale regeling van de Belastingdienst.

Stichting USVA, trainen en bewegen is een Algemeen Nut Beoogende Instelling.
De stichting heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor het algemene belang.

Stichting USVA, trainen en bewegen
p/a Luttenbergerweg 37
7448 RZ Haarle (Gem. Hellendoorn)

Fiscaal nummer
8180 82185

Contactgegevens
Telefoon: 0548-374950
E-mail: info@usva-bikes.com

Hieronder kun je onze gegevens vinden: