uw mobiliteit onze zorg

Wetgeving

Wet / Regelgeving
Het merendeel van de produkten, die wij maken worden vergoed door de overheid of instanties. Er zijn 5 categorieën waar een aanvraag kan worden ingediend om te kijken of u voor een vergoeding in aanmerking komt.

Doordat de uitvoering van deze wetgeving door iedere uitkerende instantie verschillend wordt geïnterpreteerd is het niet mogelijk een uniforme regeling weer te geven.

1. Verzekeringsmaatschappij
In het geval uw handicap is ontstaan bij een ongeval met schuld van derden (verhaalschade).

2. Gemeente
W.M.O = Wet maatschappelijke ondersteuning. U kunt een aanvraag indienen op grond van de zorgplicht vervoer (vervoersvoorziening). 

3. Bedrijfsvereniging
Indien u met deze fiets naar uw werk of school wilt gaan, kunt u een aanvraag indienen op grond van de arbeidstoeleiding. 

4. Fondsen
Hieronder kunnen landelijke, plaatselijke en bedrijfsfondsen vallen.